W05 컴포트사선라이더
극한직업 이하늬씨 착용
238,000원 
 
 
 
W04 스판사선라이더
298,000원 
 
 
 
W03 차이나카라 더블라이더
모델 서진아 씨 착용
278,000원 
 
 
 
W07 컷팅싱글라이더
278,000원 
 
 
 
 
GA01 투지퍼싱글라이더
EXID하니씨 착용
258,000원 
 
 
 
LP21W 탑건하드워싱 블루종
278,000원 
 
 
 
GA02 심플사선라이더
258,000원 
 
 
 
Zofia SF
출시기념 10%할인
268,000원 
 
 
 
 
Kaylin SF
출시기념10%할인
268,000원 
 
 
 
sashi W18
출시기념10%할인
268,000원 
 
 
 
Baya
출시기념10%할인
268,000원 
 
 
 
Malu SF
출시기념 10%할인
295,000원 
 
 
 
 
Dibah W18 smoke
출시기념10%할인
295,000원 
 
 
 
Dibah W18 chestnut
출시기념10%할인
295,000원 
 
 
 
W01 시드라이더 A급 카프원단
EXID 하니씨 착용
190,000원 
 
 
 
W02 오버핏벨트사선
모델 은빈 씨착용
190,000원 
 
 
[1][2]